Apie mus

Apie mus

„Kultūros virenės“ pastatas istoriškai vadintas Baltuoju arba Nedegančiu namu. Tai vienas iš keleto pastatų, priklausančių Kulių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių kompleksui. Šis statinių ansamblis įtrauktas į Kultūros paveldo departamento nekilnojamų kultūros vertybių registrą.

Pastato architektas – iš Varnių į Kulius atkeltas kunigas Antanas Rimkevičius, 1780 m. projektavęs namą pagal jėzuitų statybos tradicijas.

Tuo metu pastate gyveno bažnyčios tarnai, vakarinėje pusėje veikė meistarnė – meistro dirbtuvės, o rytinėje – verpykla. Namo centre buvo įrengta klebonijos virtuvė, o po žeme iškasti erdvūs rūsiai, tikę produktų sandėliavimui. Dėl įvairialypės rūsių paskirties ir neeilinio sienų storio, pastatasnuo seno žadina vietinių ir atvykėlių vaizduotę.

Statant šį pastatą nenaudotos jokios degios medžiagos: čerpinis stogas, gegnių plytų skliautiniai perdengimai, iš plytų ir akmenų suręstas mūras. Virš namo įėjimo apie pastato išskirtinumą byloja lotyniškas užrašas „Haec domus ardere nescia“ – „šis namas nepažįsta degimo“.

Kolūkio laikais name veikė valgykla, o iki tol pastatas vis keitė savo paskirtį – čia buvo ir pieninė, ir elektros pastotė, ir įkurti sandėliai.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, pastatas ilgai stovėjo nenaudojamas. Apleisto namo potencialą įžvelgė iniciatyvūs Kulių miestelio bendruomenės nariai ir čia „Sofijos“ festivalį organizuojantys menininkai. Jie ir pasiūlė bendruomenei kartu teikti paraišką EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programai „Kultūra“. Iniciatyvą nuo pat pradžių palaikė ir finansiškai prisidėjo Plungės rajono savivaldybė. 

Naujasis pastato pavadinimas „Kultūros virenė“ išrinktas Kulių bendruomenės susibūrimo metu, vykstant kūrybinėms dirbtuvėms. Virenė – tai išskirtinis pastato architektūrinis elementas – didelis name įrengtas ugniakuras su plačiu mūriniu gaubtu, pereinančiu į siaurėjantį kaminą. Šis „Kultūros virenėje“ išlikęs autentiškas namo elementas yra vienas didžiausių Žemaitijoje. Virenė nėra tik išskirtinis architektūros paveldo elementas, bet ir jaukumo, bendrystės, namų simbolis. Jis puikiai atspinti Kuliams būdingą svetingumą ir vaišingumą, ne tik tradicijų puoselėjimą, bet ir atvirumą eksperimentams.

Skip to content