Kultūros virenės istorija

„Kultūros virenės“ pastatas istoriškai vadintas Baltuoju arba Nedegančiu namu. Tai vienas iš keleto pastatų, priklausančių Kulių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios statinių kompleksui. Šis statinių ansamblis įtrauktas į Kultūros paveldo departamento nekilnojamų kultūros vertybių registrą.

Pastato architektas – iš Varnių į Kulius atkeltas kunigas Antanas Rimkevičius, 1780 m. projektavęs namą pagal jėzuitų statybos tradicijas.

Tuo metu pastate gyveno bažnyčios tarnai, vakarinėje pusėje veikė meistarnė – meistro dirbtuvės, o rytinėje – verpykla. Namo centre buvo įrengta klebonijos virtuvė, o po žeme iškasti erdvūs rūsiai, tikę produktų sandėliavimui. Dėl įvairialypės rūsių paskirties ir neeilinio sienų storio, pastatas nuo seno žadina vietinių ir atvykėlių vaizduotę.

Statant šį pastatą nenaudotos jokios degios medžiagos: čerpinis stogas, gegnių plytų skliautiniai perdengimai, iš plytų ir akmenų suręstas mūras. Virš namo įėjimo apie pastato išskirtinumą byloja lotyniškas užrašas „Haec domus ardere nescia“ – „šis namas nepažįsta degimo“.

Nuotraukų galerija

Skip to content